Mecanismul proiectului Școala Verde – Micii apărători ai naturii, ediția 2021-2022:

 • Proiectul de educație ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII, cu toate etapele sale, se desfășoară exclusiv în cele 8 școli de stat din județul Giurgiu și structurile afiliate acestora, selectate de organizatori ca parteneri;

 • Participarea celor 8 școli și a structurilor acestora în cadrul proiectului de educație ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII nu presupune perceperea unei taxe de participare din partea școlii sau a părinților;

 • Proiectul de educație ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII vizează copiii din clasele 0-IV din cele 8 școli de stat și structurile afiliate acestora din județul Giurgiu.

 • Proiectul ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII presupune 5 etape de desfășurare: susținerea seminariilor online (17 ianuarie – 28 februarie 2022); concursul de realizare, din deșeuri reciclabile a decorațiunii dedicată zilei de 1 Martie (17 ianuarie – 14 februarie; selectarea celor 5 decoratiuni / școală care vor face parte din expoziția organizată pe data de 1 Martie la Giurgiu (15 februarie – 22 februarie); organizarea expoziției în orașul Giurgiu – 1 Martie 2021; dotarea cu infrastructură de interior de colectare separată a deșeurilor (17 ianuarie – 28 februarie);

 • Concursul de creație se va desfășura simultan în cele 8 școli partenere și structurile acestora în perioada 17 ianuarie – 14 februarie in cadrul orelor de curs stabilite de învățători;

 • Orice competiție de creație pe tema mai sus menționată organizată de una sau mai multe din cele 8 școli selectate de organizatori după data de 14 februarie 2022 este declarată nulă și nu este inclusă în etapele ulterioare ale proiectului de educație ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII;

 • Creațiile care fac obiectul concursului de desen trebuie să se înscrie în tematica proiectului;

 • La nivelul fiecărei școli există un coordonator de proiect ale cărui responsabilități țin de buna desfășurare a proiectului ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII în școala respectivă;

 • Creațiile realizate de către elevii fiecărei clase (0-IV) din cele 8 școli și structurile acestora incluse în proiect vor fi colectate de către învățător care, pe baza unui set de descriptori de performanță elaborat de organizator și în baza lor vor fi desemnați cei 5 câștigători pe fiecare școală care vor participa la expoziția organizată cu ocazia zilei de 1 Martie în municipiul Giurgiu;

 • Un elev nu se poate înscrie în concurs cu mai mult de o creație;

 • Orice creație pe tema proiectului care este realizată în afara orelor de curs desfășurate în perioada 17 ianuarie – 14 februarie 2022 nu este inclusă în concurs;

 • Toți copiii participanți la concursul de creație vor primi o diplomă de participare;

 • Toți copii care participă la seminariile online, vor primi materiale inscripționate din partea organizatorilor;

 • Toate cadrele didactice implicate în proiect vor primi diplome și adeverințe de participare.