Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, Giurgiu

Instituția urmărește dezvoltarea aptitudinilor și cultivarea intereselor elevilor, prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a diversitatii și tolerantei. De asemenea, promovează ideea de școală inclusivă, care să ofere șanse egale pentru toti elevii, urmărind ca aceștia să fie pregatiți pentru viață, într-o lume și o societate în permanentă schimbare. Este vizată dezvoltarea capacităților, deprinderilor și competențelor care să le permită elevilor nu doar obținerea de performanțe, ci și alegerea unei cariere de succes. Învațarea este focalizată pe elev, iar actul educațional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competențe. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați http://amvgr.ro.

Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu

Cu un istoric de peste 120 ani, Şcoala Gimnazială Nr. 7 Giurgiu funcţionează pe locul fostului Liceu Ortodox de Fete, transformat ulterior în Şcoala medie (după reforma învăţământului din 1948). De-a lungul timpului, în această clădire au funcţionat mai multe instituţii de învăţământ. Liceul ortodox de fete ,,Alexandrina Cantacuzino” s-a înfiinţat în 1919, pe o stradă radială a centrului, str. Gen Berthelot, supranumită ,,strada Şcolilor” , având  în curtea interioară o biserică a Sfinţilor Mihail şi Gavril, unde se ţineau slujbe zilnice premergătoare cursurilor şcolare. Sub titulatura actuală, şcoala a existat începând din 1962 având la conducere până în 2002 numai 3 directori. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-nr7-giurgiu.

Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni, Giurgiu (Școala Nr. 10).

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 şi-a deschis uşile primei generaţii de elevi la 15 septembrie 1974. Şcoala Nr.10 este locul unde elevii, cadrele didactice, părinţii vin cu plăcere pentru a-şi îmbogăţi orizontul ştiinţific şi cultural, unde se pot dezvolta prin mijloace moderne, unde pot comunica şi desfăşura activităţi interculturale şi de egalizare a şanselor. Situată în partea de nord a municipiului Giurgiu, în cartierul Tineretului, şcoala a apărut din necesitatea de a absorbi populaţia de vârstă şcolară. Dezvoltarea economică a oraşului Giurgiu şi crearea, în acea vreme, a unor întreprinderi în imediata apropiere (Întreprinderea textilă “Dunăreana”), care îşi recrutau forţa de muncă dintre locuitorii cartierului, sporirea populaţiei atrasă, atât din apropiere, cât şi din judeţe mai depărtate au fost factorii care au favorizat construirea unui nou local de şcoală în municipiu. Clădirea şcolii a fost construită între anii 1971-1974. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați https://scoli.didactic.ro/detalii/presentation/scoala_generala_nr_10_giurgiu.

Școala Gimnazială nr. 1 Sf. Gheorghe, Giurgiu

Școala s-a înființat în anul 1861 și a funcționat în casele lui D. Babiuc până în anul 1872 când a fost preluată  de bogătașul Cîrligeanu Zamfir. A funcționat ca școală primară până în anul 1890, apoi s-a construit localul vechi al școlii actuale care a funcționat până în 1947 când, în urma reformei, s-a transformat în școala de fete de 7 ani. Din 1956 a devenit școală mixtă. Primul director al școlii a fost învățătoarea Carolina Dumitrescu. Istoricul școlii include și implicarea comunitară a oamenilor de afaceri din anii 1924-1925 când au propus și au realizat Școala Profesională de Arte și Meserii care la vremea aceea s-a bucurat de un real succes. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-nr1sfgheorghe-giurgiu.

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Giurgiu

Școala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. În opinia noastră, educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor.

• Utilizăm metode activ-participative (învățare interactivă, stimularea gândirii critice și stimularea muncii în echipă) care vor motiva și stimula elevii pe durata procesului educațional.
• Educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni, pentru a avea un comportament ecologic.
• Școala noastră acceptă rolul de inițiator/susținator și catalizator al comunității, de continuator al tradițiilor locale.
• Şcoala îşi propune să devină o “minicomunitate” ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de “bun cetăţean”, o “şcoală incluzivă” care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.
• Dorim, de asemenea, să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați http://www.scoalamheminescu.ro/.

Școala Gimnazială Ioan Bădilă, Malu, Giurgiu

Lipsiţi de orice documente scrise în înfiriparea trecutului şcolii Malu, nu avem decât amintirile puţinilor bătrâni ai satului care au trecut prin şcoală. Majoritatea datelor sunt culese de la bătrânul cântăreţ al bisericii, Radu Bădilă. Şcoala Malu îşi are începuturile încă de pe la 1864. În fruntea şcolii era atunci câte un ştiutor de carte numit pentru aceasta logofăt. În prezent,  şcoala primară din Malu, ca local, personal, organizare şcolară și activitate didactică, se numără printre şcolile bune din judeţ. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați https://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-malu.

Școala Gimnazială Nicolae Crevedia, Crevedia Mare

Școala Gimnazială Nr.1 Malu Spart

Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați https://www.facebook.com/search/top?q=scoala%20gimnaziala%20malu%20spart.