Obiective

Proiectul Școala Verde – Micii Apărători ai Naturii este finanțat de Clean Recycle, implementat de Asociația CSR Nest în parteneriat cu Asociația Preocupați de Viitor (APV) și cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în județul Giurgiu. Proiectul își propune să formeze copiii din clasele 0-IV în sensul adoptării unui comportament responsabil față de mediul înconjurător și să cultive interesul acestora pentru protejarea naturii inclusiv prin colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării.

Obiectivul proiectului este creșterea gradului de responsabilitate față de mediul înconjurător a 2.000 de elevi din ciclul primar din 8 școli din județul Giurgiu, prin implementarea unei soluții integrate – educație, infrastructură și mobilizare comunitară.

Activități

Proiectul este structurat pe 3 componente:

  1. Educație
  2. Asigurarea de infrastructură de colectare separată pe două fracții în școlile participante
  3. Dezvoltarea spiritul competitiv și formarea deprinderilor de protejare a mediului înconjurător

Componenta de educație presupune derularea de seminarii online care acoperă explicarea unor concepte precum mediu curat, responsabilitate față de mediu, cum să fim responsabili față de mediu și mai ales de ce precum și o serie de exerciții practice și interactive legate de colectarea separată a deșeurilor. De asemenea, proiectul va include și realizarea unei broșuri ilustrate cu informații despre cum pot copiii proteja mediul înconjurător prin colectarea separată a deșeurilor dar și prin gesturi mici și simple ce pot fi făcute în fiecare zi, dar care au un impact pozitiv semnificativ asupra mediului.

În ceea ce privește dotarea cu infrastructură, fiecare din cele 8 școli vor fi dotate cu infrastructură de interior de colectare separată a deșeurilor în vederea reciclării pe 2 fracții: hârtie/carton; PET/plastic + metal. În acest fel, copiii devin vectori de diseminare a informației și către familie.

Componenta de dezvoltare a spiritul competitiv și formarea deprinderilor de protejare a mediului înconjurător este asigurată prin lansarea, în cadrul seminariilor, a unei provocări pentru copiii participanți: aceea de a realiza din deșeuri reciclabile – hârtie, carton, PET, plastic, can/aluminiu, sticlă –o decorațiune pentru 1 Martie. Primele 5 decorațiuni alese din fiecare școală de un juriu format din profesori, vor fi expuse în cadrul unei expoziții într-un loc public din orașul Giurgiu, agreat de comun acord cu autoritățile locale. Expoziția va avea loc pe 1 Martie.

Calendarul proiectului:

Proiectul ȘCOALA VERDE – MICII APĂRĂTORI AI NATURII presupune 4 etape de desfășurare:

  • Susținerea seminariilor online: 17 ianuarie – 28 februarie 2022
  • Concursul de realizare, din deșeuri reciclabile a decorațiunii dedicată zilei de 1 Martie (17 ianuarie – 14 februarie;
  • Selectarea celor 5 decorațiuni / școală care vor face parte din expoziția organizată pe data de 1 Martie la Giurgiu – 15 februarie – 22 februarie
  • Organizarea expoziției în orașul Giurgiu – 1 Martie 2021
  • Dotarea cu infrastructură de interior de colectare separată a deșeurilor: 17 ianuarie – 28 februarie