CLEAN RECYCLE

CLEAN RECYCLE este o societate licențiată pentru preluarea responsabilității producătorilor și importatorilor care introduc pe piața româneasca ambalaje, îndeplinind in numele acestora obligațiile anuale de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje, precum și obligațiile de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Clean Recycle are o singură misiune – o țară fără poluare și deșeuri, folosindu-ne de reciclare. Reciclarea duce la un mediu înconjurător plăcut pentru noi și cei din jur. Anual, 8,4 milioane de oameni mor în lume datorită bolilor provocate de poluare, ca să nu mai vorbim de numărul infinit mai mare de animale ucise de poluare. Toate aceste pierderi ar putea fi evitate dacă am încerca fiecare să reciclăm doar un pic mai mult. Umanitatea are o lungă istorie a netratării naturii cu respectul care i se cuvine – de la aruncarea deșeurilor toxice în râuri la poluarea constantă prin emiterea deșeurilor din țevile de eșapament ale mașinilor noastre, până și la poluarea fonică subacvatică, care poate duce la stricarea sistemelor biologice de navigare ale balenelor.

Clean Recycle colectează sticlă, hârtie, lemn, plastic, fier, aluminiu. Compania operează un mecanism total integrat de colectare, reciclare și valorificare, cu un control absolut al procesului. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați www.cleanrecycle.ro.

ASOCIAȚIA CSR NEST

Asociația CSR Nest a fost înființată în anul 2010 cu scopul de a contribui la dezvoltarea socio-economică, culturală și educațională a României. CSR Nest oferă soluții și servicii mediului de afaceri și organizațiilor societății civile în domenii precum cel al sustenabilității, protecției mediului, gestionării responsabile a deșeurilor, responsabilității sociale corporative (CSR), dezvoltării organizaționale și comunitare, economiei sociale sau proiectelor de mediu, pentru a crește impactul acțiunilor lor în comunitate.

O altă direcție strategică a asociației este de a informa și crește gradul de conștientizare a publicului larg cu privire la impactul organizațiilor neguvernamentale și ale companiilor responsabile social în comunitățile din care fac parte. De asemenea, asociația își mai propune să contribuie la progresul social, cultural, educațional, turistic și de mediu al României.

Ariile de intervenție ale Asociației CSR Nest sunt:

  • Informare, conștientizare și educare privind importanța colectării separate a deșeurilor în vederea reciclării
  • Creșterea spiritului civic în comunități locale la nivel național
  • Dezvoltarea de comunități sustenabile
  • Facilitarea accesului comunităților locale la infrastructură de colectare separată a deșeurilor
  • Implicarea stakeholderilor locali în dezvoltarea de comunități sustenabile

Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.